O nás

RKO GROUP je ryze českou skupinou

Holding RKO GROUP je ryze českou skupinou. Většina společností má ze 100 % rodinného vlastníka. Rodinné a tradiční hodnoty jsou naším základem a odráží se v našem přístupu ke spolupráci.

RKO GROUP se člení na tři základní divize. Divize odpadového hospodářství poskytuje komplexní služby v oboru po celé České republice. Jedná se o výkup druhotných surovin, provoz recyklačního a separačního centra, provoz sběrných dvorů pro města a obce, zpracování firemního odpadu, ale zejména o ekologickou likvidaci autovraků, kde jsme absolutní jedničkou na českém trhu.

Divize demolic nabízí komplexní služby, demolice průmyslových objektů, komínů, mostních konstrukcí a likvidaci technologických celků. 

Předností strojírenské divize je dnes nabídka širokého portfolia služeb na jednom místě. Pálení, obrábění, žíhání, sváření a samozřejmě i montáž. Ale také samotné návrhy a konstrukce. Na to vše Vám dnes stačí jeden kontakt, jedno telefonní číslo. Od myšlenky až po realizaci.

RKO GROUP se zaměřuje na ochranu životního prostředí a na pomoc spoluobčanům s různým druhem postižení. Jedna z našich společností zaměstnává až 70 % lidí se změněnou pracovní schopností.

RKO GROUP

RKO GROUP dnes nabízí
činnosti v několika segmentech

Divize odpadového hospodářství

 • Zpracování firemního odpadu.
 • Ekologická likvidace autovraků.
 • Výkup druhotných surovin a katalyzátorů.
 • Zpracování kabelů a plastů.
 • Přistavení kontejneru. 
 • Zpracování vyřazeného elektroodpadu pro kolektivní systémy.

Divize strojírenská

 • Výroba zařízení pro firmy v odpadovém hospodářství.
 • Ohýbání, frézování, svařování.
 • Generální opravy drapáků a montážních linek. 
 • Výroba lisovacích nástrojů a zařízení.
 • CNC obrábění a pálení plechů.
 • Řezání plechu a profilů laserem.
 • Zámečnické práce.

Divize demolice a likvidace technologických celků

 • Demolice průmyslových objektů
 • Speciální strojní demoliční práce všech druhů konstrukce
 • Strojní demolice výškových objektů
 • Demolice mostních objektů
 • Demolice těžkou mechanizací nadzemních i podzemních objektů
 • Demolice postupným rozebíráním, stříháním
 • Demolice komínů
 • Odstřely budov a komínů
 • Demolice rodinných domů